logo
 

- studia i doświadczenie
   zawodowe
- udział w stowarzyszeniach
- kursy specjalistyczne
- publikacje specjalistyczne
- czasopisma o psach i kotach
- wykłady i szkolenia
- kardiologia i nie tylko
- zainteresowania    pozazawodowe

- gdzie przyjmuję
- co robię
- badania wyjazdowe
- lekarze i lecznice    współpracujące

- zdjęcia prywatne
- zdjęcia zawodowe

- kontakt
- księga gości
- linki

Zajmuję się również publikowaniem wiedzy weterynaryjnej z dziedziny kardiologii. W chwili obecnej większość moich publikacji znajduje się w piśmie branżowym - "MAGAZYN WETERYNARYJNY". W trakcie przygotowywania są artykuły do innych pism weterynaryjnych, w tym zagranicznych.

"MAGAZYN WETERYNARYJNY"

 • "Zwężenie tętnicy płucnej u psów" (praca wspólna z dr.Magdą Garncarz)
 • "Podzastawkowe zwężenie aorty u psów - rozpoznawanie i leczenie" (praca wspólna z dr.Magdą Garncarz)
 • "Komorowe zaburzenia rytmu serca - ekstrasystolia komorowa"
 • "Postępowanie anestetyczne u pacjentów z chorobami układu krążenia - część I i II" (praca wspólna z dr Jarosławem Wypartem)
 • "Diagnozowanie i leczenie bradyarytmii u psów"
 • "Nowe leki kardiologiczne"
 • "Postępowanie w stanie kardiogennego obrzęku płuc"
 • "Opis przypadku genetycznej deformacji - klatka piersiowa lejkowata (Pectus excavatum)"
 • "Przewlekłe serce płucne - domena kardiologa czy internisty?"
 • "Co dalej z lekami inotropowo dodatnimi ? - część I - schyłek digoksyny"
 • "Co dalej z lekami inotropowo dodatnimi ? - część II - nowe leki - nowa nadzieja"
 • "Kaszel - interpretacja kliniczna i terapia"
 • "EKG w praktyce, część I - Efektywność meksyletyny w tłumieniu ciężkich zaburzeń rytmu serca"
 • "EKG w praktyce, część II - Hyperkaliemia w zapisie EKG"
 • "EKG w praktyce, część III - Ciężka arytmia podczas wykonywania punkcji worka osierdziowego"
 • "EKG w praktyce, część IV - Objawy zatrucia glikozydami w EKG"
 • "EKG w praktyce, część V - Blok III stopnia przedsionkowo-komorowy u psów"
 • "Guzy nowotworowe serca" (praca wspólna z dr Magdą Garncarz)
 • "Astma - choroba cywilizacyjna kotów domowych. Część I - Zarys fizjologii i patofizjologii astmy"
 • "Astma. Cz.II - Diagnozowanie oraz możliwości terapeutyczne"
 • "Astma Cz. III - Nowoczesna terapia z wykorzystaniem leków wziewnych"
 • "Choroby serca u fretek - rozpoznawanie i leczenie"
 • "Wady sinicze u psów i kotów"
 • "Kardiomiopatia przerostowa kotów"
 • "Praktyczne aspekty resuscytacji krążeniowo-oddechowej"
 • "Fonokardiografia - dodatkowa pomoc diagnostyczna?"
 • "Karsivan - Zastrzyk energii w tabletce"
 • "Postępowanie u psów i kotów z zaburzeniami oddechowymi"
 • "Kardiologia z probówki - aktualne poglądy na rolę biomarkerów w kardiologii"
 • "Nadciśnienie płucne - czy coś możemy  zrobić?"
 • "Dodatkowe pobudzenie komorowe u psów – co to znaczy dla lekarza praktyka?" (praca wspólna z dr.Katarzyną Rutkowską)

"WETERYNARIA W PRAKTYCE" 

Za zgodą redakcji (www.elamed.com.pl/weterynaria) poniżej pliki pdf z pełnymi wersjami artykułów

 • "Objawy kliniczne chorób kardiologicznych u kotów" (praca wspólna z dr. Magdą Garncarz)

                                           Pobierz artykuł (PDF 209 kb)

 • "Diagnozowanie chorób układu krążenia u kotów" (praca wspólna z dr. Magdą Garncarz)

                                           Pobierz artykuł (PDF 337 kb)

 • "Farmakoterapia chorób serca u kotów" (praca wspólna z dr. Magdą Garncarz)
                                           Pobierz artykuł (PDF 498 kb)
 • "Nadczynność tarczycy i nadciśnienie tętnicze a układ krążenia u kotów" (praca wspólna z dr. Magdą Garncarz)
                                           Pobierz artykuł (PDF 354 kb)

 • "Częściowa perikardektomia u psa z idiopatycznym wysiękiem do worka    osierdziowego wykonana metodą torakoskopii – opis przypadku" (Praca  wspólna z dr.Igorem Bissenikiem, dr.Krzysztofem Zdebem, dr.Moniką Januchtą  i dr.nauk wet Rafałem Sapieżyńskim)

"WETERYNARIA PO DYPLOMIE"

 • "Badanie holterowskie w praktyce klinicznej małych zwierząt" (praca wspólna z dr. Agatą Augustyniak)

"ŻYCIE WETERYNARYJNE"

 • "Aktualne i przyszłe koncepcje leczenia zastoinowej niewydolności serca u psów"                                                                                                                                                  Pobierz artykuł (PDF 586 kb)

 • "Przydatność badania echokardiograficznego u psów i kotów"                                                           Pobierz artykuł (PDF 1731 kb)
 • "Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory u bokserów"                                                                 Pobierz artykuł (PDF 596 kb)"

 • "Kardiomiopatia przerostowa u kotów - w poszukiwaniu wadliwych genów"                                     Pobierz artykuł (PDf 324 kb)"
 • "Dirofilarioza u psów i kotów" (praca wspólna z dr.Katarzyną Rutkowską)                                          Pobierz artykuł (PDF 488 kb)

© 2004 Rafał Niziołek, wszystkie prawa zastrzeżone!
Projekt i wykonanie Krzysztof Borkowski